Toestemming AVG

Verklaring

Omdat ik nog geen 16 jaar ben, tekenen mijn ouders / verzorgers voor akkoord het formulier. Download het formulier met de knop hieronder en stuur hierna het ondertekende formulier terug naar ledenadministratie@archipelbasketbal.nl
Open hier het AVG formulier