Algemene voorwaarden

Betaling van de contributie

De contributie inning wordt uitgevoerd door het bedrijf Nikki.
Bij maandelijkse betalingen ontvang je steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen.
Bij de inning van contributie per maand worden servicekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden er geen servicekosten in rekening gebracht.
Je ontvangt begin oktober de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 7 maanden. In april volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om je betaling te vergemakkelijken.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt elk seizoen automatisch verlengd op 1 juni. Bij uitschrijven na 1 juni en voor 1 december verleent het bestuur een korting van 40%. Bij uitschrijving tussen 1 december en 1 juni is het volledige contributiebedrag verschuldigd.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren door middel van een e-mail naar ledenadministratie@archipelbasketbal.nl Je hebt je lidmaatschap beëindigt als je hiervan een bevestiging via email hebt ontvangen.

Tussentijdse aanmeldingen of opzeggingen

Bij aanmelding als nieuw lid voor 1 december is de volledige contributie verschuldigd, bij aanmelding na 1 december is 60% van de contributie verschuldigd.
Bij het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 december is 60% van de contributie verschuldigd. Bij het opzeggen na 1 december betaal je de volledige contributie.

Overstap naar hogere leeftijdscategorie

Wanneer een lid overstapt naar een hogere leeftijdscategorie kan de contributie anders worden. Dit gebeurt altijd op één moment per jaar in augustus. De nieuwe contributie wordt dan vanaf september geïnd. De leeftijdsklasse wordt door de bond bepaald door de leeftijd op 1 januari van het lopende speelseizoen.

Wijzigingen van wedstrijd spelend naar recreatief of vice versa.

Wijziging kan in augustus of december plaatsvinden. In het laatste geval zal de contributie voor het lopende seizoen worden bijgesteld.

Overige kosten

Archipel hanteert geen aanmeld-, inschrijf-, uitschrijf- of opzegkosten.

Blessures, verhuizingen en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Het is niet mogelijk om de contributie tussentijds stop te zetten anders dan op 1 juni of 1 december.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen met beperkte financiële middelen is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het JFSC kan (een deel van) de contributie betalen.
Voor meer informatie zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Spelregels-Culemborg-JFSC-en-Z.pdf
In voorkomende gevallen kan het bestuur vrijstelling geven voor een deel van de contributie.

Statuten Archipel Basketball

Door lid te worden van Archipel Basketball ga je automatisch akkoord met de gestelde statuten van vereniging. Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij de statuten van Archipel Basketball kent en de regels ook naleeft.