Openstaande rollen Archipel 2022-2023

 

Voorzitter:                             4 uur p/w

Je geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vertegenwoordigt de vereniging naar de NBB en andere externe partijen (o.a. gemeente). Onderhoudt contacten met andere sportverenigingen binnen Sporthal Interweij en andere mogelijke samenwerkingspartners. Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor. Is belast met de naleving en uitvoering van het pest- en gedragsprotocol. Houdt zicht op de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen

Bestuursvergaderingen vinden 1x per 6-8 weken plaats en hierin neemt de voorzitter samen met de andere bestuursleden de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming tijdens de bestuursvergaderingen (en ALV).

 

Secretaris:                              1 uur p/w

De secretaris is als bestuurslid medeverantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Je verzorgt 1x per 6/8 weken de bestuursvergadering, verder stel je de agenda samen met de voorzitter op en notuleer je de uitkomst van deze vergaderingen. Ook registreer je alle VOG-verzoeken. Verder verzorg je de communicatie namens het bestuur richting onze leden/ouders.

 

Penningmeester:                   2 uur p/w (vacant 2023) + 12 uur extra eind aug/begin sept

Controleren en betalen van binnenkomende facturen, bijhouden van kasboek en bewaken budget. Betalingen vrijwilligers en vergoedingen trainers, opstellen begroting. Communicatie Nikki. Ledenlijst opstellen. Relevante webpagina’s up-to-date houden, mailbox penningmeester beheren. 1 x per 6/8 weken is er een bestuursvergadering waarin je samen met de andere bestuursleden onderwerpen bespreekt en             bespreekt en beslissingen neemt.

 

Algemeen lid (per direct & 2023):     0,5 uur p/w

Je bent als bestuurslid medeverantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. 1x per 6/8 is er een bestuursvergadering. Een van de algemene bestuursleden beheert onze website. Als iemand alleen de website wil beheren zonder bestuurstaken is dat natuurlijk ook mogelijk.

 

Takenschema:                                   4 uur (in totaal)

2x per seizoen (begin sept/ begin jan) eens schema opstellen om alle thuiswedstrijden te voorzien van scheidsrechter en leden voor aan de wedstrijdtafel.

 

Opleidingen BS2:                               15-20 uur (in totaal)

Coördineren van de opleidingen van de scheidsrechters/trainers (duo functie is mogelijk). Een werkinstructie hiervoor is beschikbaar.

 

Ledenadministratie:                          3 uur p/w

De ledenadministratie zorgt er hoofdzakelijk voor dat (nieuwe) leden worden aangemeld en afgemeld In Sportlink. Verder stem je bij aanmeldingen af met de TC/trainer en de penningmeester. Vooral vlak voor de start van het basketbalseizoen is het even iets drukker.

 

Lid Techn. Commissie (2x):   20-30 uur in totaal

Lid TC is onderdeel van de TC en is medeverantwoordelijk voor het trainer- en coachbeleid. Stelt verder binnen de TC de indeling van de teams en trainers vast (2x per jaar) en werkt verder aan het technisch beleid hiervan. 1x per 6-8 weken is er een TC-overleg.

 

Trainers (4x):                         1-5 uur per week training & coaching tijdens wedstrijden (afh van team en wel/geen competitie).

Als trainer/coach vind jij het leuk om (jonge) spelers een betere basketballer te maken en van het geheel een team kan maken. Als trainer krijg je hier een financiële tegemoetkoming voor.

 

Zaalwacht (2/3x):                  2/3x per seizoen gedurende ca 2-3 thuiswedstrijden

Bij alle thuiswedstrijden is een zaalwacht aanwezig als aanspreekpunt voor de thuis- en uitspelers. Coördineert het gereed maken van alle wedstrijdvelden (incl. wedstrijdtafel) bij aanvang van de wedstrijden. Als zaalwacht ga je ook een EHBO/BHV-training volgen. Als zaalwacht krijg je een financiële tegemoetkoming voor elk wedstrijdblok dat je aanwezig bent in de sporthal.

 

Kantinecoördinator:               4 uur in totaal

2x per seizoen (begin sept/begin jan) bardiensten opstellen op wedstrijddagen, indien nodig helpen bij aanvang/einde

 

Evenementen:            1 uur per maand (afhankelijk hoeveel evenementen er gaan komen)

Coördineren van diverse evenementen (dat betekent niet dat je ze allemaal zelf organiseert), maken van een jaaragenda in afstemming met het bestuur. Deze rol kan zelf zo klein of zo groot gemaakt worden als er evenementen worden georganiseerd.