Algemene voorwaarden

Inschrijven

Wil je lid worden bij Archipel? Dit kan via het aanmeldformulier onder het kopje lidmaatschap.

Uitschrijven

Uitschrijven dient voor 1 juni voor de aanvang van een nieuw seizoen te geschieden.

Bij te laat uitschrijven zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten van de NBB (aanmelding NNB) door te belasten aan een lid. Na 1 juni meldt de NBB he automatisch weer aan als lid, als club maken we dan al kosten voor een lid. Zodra de kosten zijn betaald wordt de schuldvrijverklaring verstuurd. Via het formulier wijziging of uitschrijving kun je je lidmaatschap beëindigen. Zodra je uitschrijving is ontvangen en verwerkt is bij de ledenadministratie zal je een reactie krijgen welk bedrag je eventueel nog verschuldigd bent aan de club.

Betaling

Bij Archipel Basketball wordt je contributie geïnd via een automatische incasso via Nikki Online. Mocht je opmerkingen hebben of een betaling via een andere manier willen doen, neem dan contact op met de penningmeester.

Statuten Archipel Basketball

Door lid te worden van Archipel Basketball ga je automatisch akkoord met de gestelde statuten van vereniging. Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij de statuten van Archipel Basketball kent en de regels ook naleeft.