Welkom bij Archipel Basketbal

Op deze pagina kun je je inlezen over Archipel, vind je informatie over de club en verwijzingen!

Van harte welkom bij basketbalvereniging Archipel uit Culemborg. Sinds 1961 wordt er door inwoners van Culemborg en omstreken gebasketbald in diverse sporthallen. Onze thuishaven in Sporthal Interwey, gevestigd aan de Sportlaan 1. Daarnaast sporten wij ook in sporthal Parijsch, gevestigd aan Eendenkooi 3. Archipel heeft ruim 120 leden en wordt gerund door meerdere vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn het bestuur, commissies trainers en coaches. Veel informatie over onze club vind je op deze website. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je een e-mail sturen naar info@archipelbasketbal.nl.

Het bestuur

SPORTLOCATIES