Welkom bij Archipel Basketbal

Op deze pagina kun je je inlezen over Archipel, vind je informatie over de club en verwijzingen!

Van harte welkom bij basketbalvereniging Archipel uit Culemborg. Sinds 1952 wordt er door inwoners van Culemborg en omstreken gebasketbald in diverse sporthallen. Onze thuishaven in Sporthal Interwey, gevestigd aan de Sportlaan 1. Daarnaast sporten wij ook in sporthal Parijsch, gevestigd aan Eendenkooi 3. Archipel heeft meer dan 150 leden en wordt gerund door meer dan 25 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn het bestuur, commissies trainers en coaches. Veel informatie over onze club is te vinden op www.archipelbasketbal.nl. In dit informatiepakket kun je informatie vinden over onze club. Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze stellen aan je trainer of een e-mail sturen naar info@archipelbasketbal.nl.

SPORTLOCATIES