Archipel basketbal Coronaprotocol

Algemeen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van onze basketbalvereniging.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.
 • Bericht voor onze competitie tegenstanders: Heb je binnen je team iemand die ziek is en het team kan niet komen ivm kans op besmetting, neem dan contact op met onze wedstrijdsecretaris Corien van Vliet (06-18627458). Ook als je last minute een wedstrijd moet afzeggen.

 Spelers

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.)
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en zaalwachten.
 • Ten aanzien van trainingen: omkleden en douchen doen we thuis.
 • Ten aanzien van wedstrijden: omkleden en douchen doen we thuis. Geldt ook voor de tegenstander.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.

 Trainers, zaalwachten, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
 • Trainers, zaalwachten, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook op de reservebank.

Ouders, toeschouwers en chauffeurs

 • Tribunes zijn gesloten. Het is als toeschouwer niet mogelijk de wedstrijden te bekijken (dit geldt zowel voor Sporthal Interweij als Sporthal Parijsch).
 • Er is een uitzondering voor ouders die als chauffeur fungeren.  Voor hen is het wel mogelijk om de wedstrijd in Sporthal Interweij te bekijken. In Sporthal Parijsch is dit helaas niet mogelijk!
 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding (zaalwacht) opvolgen.
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en zaalwachten.

Kantine

 • De kantines in Sporthal Interweij en Sporthal Parijsch zijn niet geopend.
 • Er mogen maximaal twee personen tegelijk naar een toiletruimte.

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de NBB: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het basketballen. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.

Alvast bedankt en veel plezier!

Bestuur en commissieleden

Archipelbasketbal vereniging